Watering
De Beneden Mark

 

Contactgegevens:     Gammel 33 – 2310 Rijkevorsel – info@wdbm.be

                                  Belfius BE41 0970 0163 0610 (watergeschotten) of BE79 0910 0161 0633

Vragen/inlichtingen:   Administratie = +32 (0)3/314 15 35 tussen 18:30 – 21:30 (Ontvanger-griffier – Stef Vermeiren)

                                   Veldwerk = +32 (0)3/292 53 65 (Sluiswachter – Dennis Donckers)

Openbaar bestuur

Openbaar bestuur

Machtigingen bij werken aan waterlopen

1) Bij wie

  • Werken geklasseerde waterlopen 2° categorie en publieke grachten binnen ambtsgebied : Watering De Beneden Mark
  • Werken geklasseerde waterlopen 1° categorie (vb. De Mark) : VMM

2) Hoe

  • Samen met aanvraag omgevingsvergunning via gemeentebestuur
  • Als ons bestuur een gunstig advies verleent op het omgevingsvergunningsaanvraag, mag je de werken aan de waterloop uitvoeren op voorwaarde dat de gemeente/provincie/gewest de omgevingsvergunning verleent en alle bepalingen van ons  advies overneemt in de vergunning.

      OF

  • Via een aparte procedure (machtiging), indien er geen omgevingsvergunningsaanvraag noodzakelijk is (heel uitzonderlijk)

             --> Aanvraag liefst via email versturen.

3) Welke werken

  • Bij ingrepen/werken aan de geklasseerde waterlopen/publieke grachten
  • Handelingen binnen 5-meterzone langs deze waterlopen.

4) Onderhoud nadien

    Als eigenaar/vergunninghouder moet je de werken zelf in een goede staat houden.

5) Documenten

Praktische infomatie bij werken